Çevre Politikamız

Temiz Bir Doğa ve Temiz Bir Gelecek Bizim Elimizde!

Temiz Bir Doğa ve Temiz Bir Gelecek Bizim Elimizde!

Doğal kaynakların azalması, iklim değişikliği, küresel ısınma ve nüfus artışı yaşadığımız dünyanın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, çevre politikamızdaki sürdürülebilirlik anlayışı gereği, temiz ve yenilebilir enerjiye önem veriyoruz. İş faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri ölçümlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak çevre politikamızın ana unsurlarını oluşturuyor.

– Yatırım kararlarımızda çevresel faktörleri dikkate almak,

– Şirket faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermek,

– Enerjinin sorumlu kullanımını sağlamak, çevre politikamızın temel maddeleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, çevre konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde projeler geliştiriyor ve çalışanlarımıza çevre bilinci konusunda eğitimler vererek, çevresel etkinliklere katılımlarını teşvik ediyoruz.