Sürdürülebilirlik Politikamız

hargroupgörsel

Geleceği Bugünden Tasarlıyoruz!

Har Group olarak, tüm sektörel faaliyetlerimizi şeffaf bir yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütüyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik politikamızda, üretimde çeşitliliğin devamını sağlamak,  kaynaklarımızı doğru kullanarak daha iyi bir geleceğe yatırım yapmak gayesini taşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi, çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim başlıkları altında topluyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamızı sektörel çalışma alanlarımıza entegre ederek, stratejilerimizi de bu kriterler doğrultusunda geliştiriyoruz;

– Yatırım alanlarımızın başında gelen yazılım geliştirme çalışmalarımızda teknolojinin, bilimin gelişimine fayda sağlamak ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmak,

– Enerji sektöründeki faaliyetlerimizde yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları üzerine yatırımlar yaparak doğanın korunmasına yardımcı olmak,

– İK, sosyal sorumluluk ve çevre politikalarımızı sürdürülebilir – geliştirilebilir yöntemlerle belirlemek,

– Ekonomik büyüme hedeflerimizde, kısa vadede kar elde etmek değil, kaynakları doğru kullanarak uzun vadede kazanım sağlamak.